Czas to pieniądz, czyli rzecz o skardze na przewlekłość postępowania

portrait-of-an-articulated-skeleton-on-a-bentwood-chair_lCzas to pieniądz (time is money) powiedział kiedyś Benjamin Franklin. W cywilnych sprawach gospodarczych (def. w art. 2 ust. 1 obowiązującej nadal ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez Sądy spraw gospodarczych) pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, zbyt długi czas oczekiwania na wydanie rozstrzygnięcia może mieć katastrofalne skutki. Czytaj dalej Czas to pieniądz, czyli rzecz o skardze na przewlekłość postępowania

image_pdfimage_print

Gdzie są wszyscy? Czyli o poszukiwaniu sali w Sądzie….

old-bailey-microcosm-edited_lRelacja z Sądu: wyznaczone posiedzenie aresztowe (w trybie art. 344 k.p.k.) po wpłynięciu do Sądu aktu oskarżenia. Przed sekretariatem wydziału karnego sprawdzam wokandę. Dużymi, pogrubionymi literami czytam informację, iż posiedzenie odbędzie się w sali X. Udaję się pod salę X na końcu korytarza na parterze w samym narożniku Sądu. Czytaj dalej Gdzie są wszyscy? Czyli o poszukiwaniu sali w Sądzie….

image_pdfimage_print

Nie wszystko stracone….czyli zarzut przedawnienia roszczenia z tytułu opłat za czesne (roszczenia z nauki)

student-orientation_lPodstawa zasada – umów należy dotrzymywać (pacta sunt servanda). Jeżeli jednak z jakichkolwiek powodów chcesz uchylić się od obowiązku zapłaty czesnego, to masz prawną możliwość podnoszenia skutecznie zarzutu przedawnienia, jeśli minął określony czas. W przypadku umów o świadczenie usług edukacyjnych wynosi on 2 lata. Czytaj dalej Nie wszystko stracone….czyli zarzut przedawnienia roszczenia z tytułu opłat za czesne (roszczenia z nauki)

image_pdfimage_print